[LyX/master] Update sk.po

Kornel Benko kornel at lyx.org
Tue Dec 31 10:25:53 UTC 2019


commit f5c2588b67fa07a62bf014556764d06a6747db75
Author: Kornel Benko <kornel at lyx.org>
Date:   Tue Dec 31 11:42:23 2019 +0100

    Update sk.po
---
 po/sk.po |    8 ++++++--
 1 files changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 2daebdf..4a5696d 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LyX-2.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: lyx-devel at lists.lyx.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-12-29 09:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-12-29 08:35+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-12-30 16:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-30 15:55+0000\n"
 "Last-Translator: Kornel Benko <kornel at lyx.org>\n"
 "Language-Team: Slovak <kornel at lyx.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -35669,6 +35669,10 @@ msgstr "Viac-riadkové v aktuálnom alebo cieľovom riadku."
 msgid "Selection size should match clipboard content."
 msgstr "Veľkosť výberu by mala zodpovedať obsahu klipovej dosky."
 
+#: src/insets/InsetText.cpp:1095
+msgid "[contains tracked changes]"
+msgstr "[obsahuje sledované zmeny]"
+
 #: src/insets/InsetWrap.cpp:68
 msgid "wrap: "
 msgstr "obtekanie: "


More information about the lyx-cvs mailing list