[LyX/2.3.x] Update sk.po

Kornel Benko kornel at lyx.org
Thu Oct 31 09:58:12 UTC 2019


commit d045a6ce0cabca7d9f0ed0c248fdfda4834fcf47
Author: Kornel Benko <kornel at lyx.org>
Date:   Thu Oct 31 11:12:25 2019 +0100

    Update sk.po
---
 po/sk.po |   19 +++++++++++++++++--
 1 files changed, 17 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index e4e13a9..2881805 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LyX-2.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: lyx-devel at lists.lyx.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-26 23:50+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-07-28 14:56+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-10-31 11:09+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-10-31 10:10+0000\n"
 "Last-Translator: Kornel Benko <kornel at lyx.org>\n"
 "Language-Team: Slovak <kornel at lyx.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -32404,6 +32404,21 @@ msgstr ""
 msgid "No conversion of %1$s is needed after all"
 msgstr "Konverziu %1$s netreba"
 
+#: src/insets/InsetGraphics.cpp:906
+msgid "Uncodable characters in path"
+msgstr "Nekódovateľné znaky v ceste"
+
+#: src/insets/InsetGraphics.cpp:907
+#, c-format
+msgid ""
+"The following characters in one of the graphic paths are\n"
+"not representable in the current encoding and have been omitted: %1$s.\n"
+"You need to adapt either the encoding or the path."
+msgstr ""
+"Nasledujúce znaky v jednej z vložiek sú ne-zobraziteľné\n"
+"v aktuálnom kódovaní a boli vynechané: %1$s.\n"
+"Je nutné prispôsobiť kódovanie alebo cestu."
+
 #: src/insets/InsetGraphics.cpp:882
 #, c-format
 msgid "Graphics file: %1$s"


More information about the lyx-cvs mailing list