[LyX/master] Update sk.po

Kornel Benko kornel at lyx.org
Sat Oct 26 09:03:57 UTC 2019


commit cce9dfd5cd7a7cd697a8d9bec5e761bc040354fb
Author: Kornel Benko <kornel at lyx.org>
Date:   Sat Oct 26 11:17:57 2019 +0200

    Update sk.po
---
 po/sk.po |   23 +++++++++++++++++++++--
 1 files changed, 21 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 00d0c69..07fc8ac 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LyX-2.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: lyx-devel at lists.lyx.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-08-13 11:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-08-13 09:12+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-10-26 11:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-10-26 09:16+0000\n"
 "Last-Translator: Kornel Benko <kornel at lyx.org>\n"
 "Language-Team: Slovak <kornel at lyx.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -2682,6 +2682,10 @@ msgstr "O&veriť"
 msgid "Errors reported in terminal."
 msgstr "Chyby vypísané na terminál."
 
+#: src/frontends/qt/ui/LocalLayoutUi.ui:74 src/frontends/qt/ui/PreambleUi.ui:45
+msgid "Editor for Latex (plain) format will be used"
+msgstr "Použí sa editor pre formát LaTeX (prostý)"
+
 #: src/frontends/qt/ui/LocalLayoutUi.ui:81
 msgid "Convert"
 msgstr "Konvertovať"
@@ -34557,6 +34561,21 @@ msgstr ""
 msgid "No conversion of %1$s is needed after all"
 msgstr "Konverziu %1$s netreba"
 
+#: src/insets/InsetGraphics.cpp:905
+msgid "Uncodable characters in path"
+msgstr "Nekódovateľné znaky v ceste"
+
+#: src/insets/InsetGraphics.cpp:906
+#, c-format
+msgid ""
+"The following characters in one of the graphic paths are\n"
+"not representable in the current encoding and have been omitted: %1$s.\n"
+"You need to adapt either the encoding or the path."
+msgstr ""
+"Nasledujúce znaky v jednej z vložiek sú ne-zobraziteľné\n"
+"v aktuálnom kódovaní a boli vynechané: %1$s.\n"
+"Je nutné prispôsobiť kódovanie alebo cestu."
+
 #: src/insets/InsetGraphics.cpp:888
 #, c-format
 msgid "Graphics file: %1$s"


More information about the lyx-cvs mailing list